Aktuell ställning

Tid till tävlingen avslutas:

1 Bowi******* 200 Tokens
2 geed***** 150 Tokens
3 Carl******* 100 Tokens
4 bier******* 50 Tokens
5 Jmm1***** 25 Tokens
Varje dag belönas de 5 som spenderat mest under dagen med extra tokens!
Vinnarna kommer att tillkännages var 24: e timme.
Nästa% s1skulle kunna vara du!

Tidigare vinnare

 • tisdag
  (23.05.2017)
 • 1  bier*******
 • 2  xaxa*****
 • 3  Blac*******
 • 4  lej1*****
 • 5  Pand*****
 • måndag
  (22.05.2017)
 • 1  -Fir*****
 • 2  Ghou*****
 • 3  Blac*******
 • 4  adas*****
 • 5  petr*****
 • söndag
  (21.05.2017)
 • 1  Pand*****
 • 2  bier*******
 • 3  Copa*******
 • 4  Jame*****
 • 5  Fera*******
 • lördag
  (20.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Pand*****
 • 3  koty*****
 • 4  ftop*****
 • 5  stif*****
 • fredag
  (19.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Pand*****
 • 3  Liam*******
 • 4  Bowi*******
 • 5  geed*****
 • torsdag
  (18.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  Copa*******
 • 3  Want******
 • 4  Pand*****
 • 5  Seer*****
 • onsdag
  (17.05.2017)
 • 1  Bowi*******
 • 2  flor*********
 • 3  Yese*******
 • 4  ftop*****
 • 5  Pand*****
 • tisdag
  (16.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Borl*****
 • 3  ftop*****
 • 4  guy0*****
 • 5  Pand*****
 • måndag
  (15.05.2017)
 • 1  bimb*****
 • 2  Pand*****
 • 3  Lena******
 • 4  Natu*******
 • 5  Fera*******
 • söndag
  (14.05.2017)
 • 1  Fera*******
 • 2  tomm*****
 • 3  This********
 • 4  Nake*******
 • 5  Pand*****
 • lördag
  (13.05.2017)
 • 1  Ghou*****
 • 2  TheP*******
 • 3  Seer*****
 • 4  bimb*****
 • 5  petr*****
 • fredag
  (12.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  bimb*****
 • 3  ULYS*****
 • 4  Dios*****
 • 5  Fera*******
 • torsdag
  (11.05.2017)
 • 1  timp*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Solo*****
 • 4  Blur*****
 • 5  djvi*****
 • onsdag
  (10.05.2017)
 • 1  Bask*****
 • 2  doct******
 • 3  Tric*****
 • 4  TheP*******
 • 5  petr*****
 • tisdag
  (09.05.2017)
 • 1  Blur*****
 • 2  doct******
 • 3  kopp*****
 • 4  Fera*******
 • 5  ShyG*****
 • måndag
  (08.05.2017)
 • 1  ftop*****
 • 2  Seer*****
 • 3  Fera*******
 • 4  Bask*****
 • 5  doct******
 • söndag
  (07.05.2017)
 • 1  deni*****
 • 2  Grag*****
 • 3  Lepp*****
 • 4  doct******
 • 5  FARA*********
 • lördag
  (06.05.2017)
 • 1  doct******
 • 2  Ghou*****
 • 3  Grag*****
 • 4  TheP*******
 • 5  Seer*****
 • fredag
  (05.05.2017)
 • 1  Lepp*****
 • 2  gedn*****
 • 3  DDDa*****
 • 4  TheP*******
 • 5  Wolv*****
 • torsdag
  (04.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Stef******
 • 3  Vinn*****
 • 4  petr*****
 • 5  gogs*****
 • onsdag
  (03.05.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  -Fir*****
 • 3  Yese*******
 • 4  petr*****
 • 5  doct******
 • tisdag
  (02.05.2017)
 • 1  DDDa*****
 • 2  petr*****
 • 3  bara******
 • 4  rond*******
 • 5  gogs*****
 • måndag
  (01.05.2017)
 • 1  Seer*****
 • 2  -Fir*****
 • 3  petr*****
 • 4  Pand*****
 • 5  Blon*********
 • söndag
  (30.04.2017)
 • 1  jack*******
 • 2  Ghou*****
 • 3  Seer*****
 • 4  Arba*******
 • 5  Dipl******
 • lördag
  (29.04.2017)
 • 1  TheP*******
 • 2  Icec*****
 • 3  medv********
 • 4  UKHo*****
 • 5  cock*****
 • fredag
  (28.04.2017)
 • 1  Copa*******
 • 2  ftop*****
 • 3  open*****
 • 4  Dipl******
 • 5  gikl*****
 • torsdag
  (27.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  TheP*******
 • 3  jack*******
 • 4  Liam*******
 • 5  Lepp*****
 • onsdag
  (26.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  Bigd*****
 • 3  jack*******
 • 4  mrni*******
 • 5  Blac*******
 • tisdag
  (25.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  Drew********
 • 3  ssse*****
 • 4  vett********
 • 5  Ghou*****
 • måndag
  (24.04.2017)
 • 1  om95*****
 • 2  jack*******
 • 3  lold*****
 • 4  real******
 • 5  Neo-*********

Kampanjregler

Under hela kampanjen, kommer bongacams-ru.com att belöna 5 medlemmar varje dag (en 'dag' börjar per definition kl 00:00 GMT +2 och slutar klockan 23:59 GMT +2).

De fria polletterna kommer att sättas in på vederbörandes bongacams-ru.com inom några timmar.

Varje dags vinnare kommer att presenteras på webbplatsen med hjälp av de första 4 tecknen i deras användarnamn.

Utan undantag från nämnda här, medlem som begår bedrägeri i allmänhet och för denna kampanj specifikt eller som stängs av som medlem av bongacams-ru.com under kampanjen skall diskvalificeras från kampanjen och kommer inte att vara berättigade till någon bonusbelöning.

bongacams-ru.com har rätt att ändra dessa officiella regler efter eget godtycke inklusive utan begränsning för utgivna belöningar.

bongacams-ru.com har rätt att efter eget godtycke avbryta kampanjen och deltagarna godkänner att de inte skall ha rätt till någon ersättning vid cancellering.